Flyvestation Karups Historie

Lidt historie


Karup Flyveplads (Flyvepladsen ved Karup) blev etableret af den tyske besættelsesmagt i perioden maj 1940 til maj 1945. Den tyske betegnelse var Fliegerhorst Grove.

Efter krigen var pladsen under Royal Air Force kontrol indtil december 1945. Allerede d. 7. maj havde personel fra Statens Civile Luftværn (C.B.) overtaget vagten ved de to flygtningelejre på området. Vagterne ved indgangen til flyvepladsen blev overtaget af personel fra Hærens garnisioner i Århus og Odense. Brandstationen var bemandet af CBU'er.

De første styrker fra Hærens Flyvertropper ankom i januar 1946. Efterhånden ovetog de alle vagterne. De sidste flygtninge forlod lejrene i 1949.

Heinkel He 219 "Uhu" (Ugle) natjager. Det er efter befrielsen og et sideror er fjernet for at hindre flugtforsøg.

Karup på danske hænder


I 1947 etableredes "Harvardskolen" for optræning af piloter til de nye typer fly. Hovedværksted Karup fik også sin start i 1947, tillige med en forsyningstjeneste. Senere opererede fly af typerne Oxford, Spitfire og Meteor fra pladsen.

De første danske jetfly Meteor Mk. IV (tildelt Marinens Flyvevæsens 3. Luftflotille) blev placeret på Karup d. 21. oktober 1949. Her blev de til 1. december 1952.

Efter Flyvevåbnets oprettelse d. 1. oktober 1950, sammenlægning af Hærens Flyvertropper og Marinens Flyvevæsen, blev pladsen benævnt Flyvestation Karup.
Gloster Meteor Mk. IV. Den første engelske jetjager.

Flyvevåbnet opbygges


Siden Danmark blev medlem af NATO i 1949, har flyvestationen været et vigtigt led i opbygningen af det danske flyvevåben. De fleste enheder blev opbygget med fly fra våbenhjælpsprogrammet af de amerikanske typer T-33, F-84, RF-84F og F-100 før de blev overflyttet til deres respektive flyvestation. (Eller blev på Karup).

Flyvestation Karup blev i 1970 hjemsted for de svenskbyggede Drakenfly, som var tildelt eskadrillerne 725 og 729.

På grund af flyvestationens gode geografiske beliggenhed og størrelse (3.000 hektar), samt udmærkede installationer, blev den allerede i 1955 hjemsted for et nationalt hovedkvarter, Flyvertaktisk Kommando. Placeret i den gamle tyske jagerkontrolbunker. Senere kom et NATO hovedkvarter til, HQ BALTAP.

F-84G Thunderjet blev sejlet over Atlanten på hangarskibe. Flyene var forseglet mod korrosion.

Slutningen på den kolde krig


Mange ændringer fulgte i 80'erne og 90'erne. Flyvevåbnets Hundeskole flyttede i 1979 fra Værløse til Karup. HAWK afdeling Vest kom til i 1987 tillige med ESK 534.

ESK 725 blev nedlagt i december 1992 og ESK 729 året efter. Herefter var flyvestationen uden operative jagerfly, men fik til gengæld overført Flyveskolen fra FSN Avnø.

Udenlandske, især amerikanske, jagereskadriller "deployerede" (opererede midlertidigt), fortsat fra Karup.
KC-135 lufttankningsfly havde tit base på Karup.

Forsvarsforlig - konstante forandringer


Som følge af udfasning af Drakenflyene skete en neddrosling af forskellige værksteder og støtteenheder. Nogle værkstedsfunktioner er overtaget af det civile firma Danish Aerotech. (I de gamle Hangar 2 og 3).

Hærens Operative Kommando etableredes på flyvestationen i 1993. Flyvevåbnets Operations Støtte Skole, FFOS, så også dagens lys.

Flere ændringer


HAWK Vest og eskadrille 532 og 534 nedlægges. HQ BALTAP flyttes.

Alle forsvarets helikoptere er samlet på flyvestationen. ESK 724 er den tidligere Hærens Flyvetjeneste fra FSN Vandel. ESK 722 er redningseskadrillen fra Værløse. Søværnets Helikopter Tjeneste flyttede også fra Værløse, og skulle have været en Flyvevåbeneskadrille. (728?).

Danmark ville imidlertid dermed overtræde OSCE-aftalerne. (Nedrustning af konventionelle våben i Europa. For mange kamphelikoptere). Så Lynx'erne forblev i Søværnet!
("Søfly" var ikke med i aftalen).

 

EH 101 er den nyeste helikopter på Karup.

Civil beflyvning


Siden 1965 har den civile luftfart opereret fra flyvestationens område. På eksemplarisk vis har man forenet den civile og militære flyvning.

Note: Da Vandel ikke måtte åbnes for civil flyvning, måtte LEGO bygge sin egen lufthavn i Billund. Borgmester Mathiasen i Herning var mere snu. Han fremførte, at han jo godt kunne høre, at flyvestationens fly alligevel ikke kom i luften før kl. 9 om morgenen. Hvis de nu startede før og kom igen om eftermiddagen, når det "ildsprudende" flyvevåben var nede igen?

Og sådan blev det.

Ud i verden


Det nuværende forsvar er "expeditionary" - dvs. "rejseklar". Og klar til indsættelse overalt, i og uden for landets grænser. Combat Support Wing og Air Control Wing er nye enheder eller betegnelser. Som enheder og enkeltvis har mange allerede været udsendt til så forskellige steder som Irak, Afghanistan, ex-Jugoslavien, Island og Lithauen.

NATO mangler transportkapacitet. Foruden at leje civile fly, har man indgået kontrakt med "Lark Airways". Derfor er der 1 eller 2 Ilyushin Il-76 transportfly stationeret på Karup.
Lark Il-76 i Trabzon, Tyrkiet, på vej til eller fra Karup. OBS! Se også "Andre Links" - "Besøg i Il-76" af Iver S.

Palle Jørgen Christensen 18.11.2020 20:28

Kære Else. Vi er selvfølgelig interesseret ii artiklen. Kan du ringe onsdag mellem 09 og 15 på 72842090?
Med Venlig Hilsen.
Palle J. C.

Else Jensen 21.02.2021 11:02

kære Palle Jørgen, jeg ser først svaret nu! jeg har ikke artiklen, men synes at jeg har fundet den i jeres arkiv på et tidspunkt, men kan ikke finde den.

Else Jensen 12.11.2020 08:39

Hej, måske I kan hjælpe mig. Jeg har før fundet en artikel om arbejdere der kørte Bjerringbro - karup, da lufthavnen blev etableret. Kender nogen til det?

Palle J. Christensen 07.11.2014 19:45

Interessant! Har aldrig hørt om det. Sender videre til FLYHIS. Lidt ældre læsere kan huske deres lastvogne og motorcykler skulle mobiliseres i tilfælde af krig.

Carsten Hansen 07.11.2014 15:38

Er der nogen der ved om der var nogen eskadriller til civile helikoptere i 80erne og frem til 2000 i forbindelse med mobilisering lige som alle lastvogn ville

| Svar

Nyeste kommentarer

27.11 | 19:24

Jeg har skrevet 3 plans geometri på en Commodore VIC 20 tilbage i 1981 eller 2 .
Den kube er starten på moderne geometri, programmeret som en animation.

27.11 | 19:13

I 1988 byggede jeg en analog Jostykit radio og koblede den til en VIC 20 Commodore.
Jeg havde læst i Readers Digest, at en pilot blev reddet af en radio.

13.10 | 20:51

Tak! Jeg har lige prøvet og 2. gang lykkedes det?
Mvh Palle.

11.10 | 19:34

Hej
Den hjemmeside i har linket til virker ikke mere :P

- Gustav